Välkommen till JBM

Jämtland Bandtransport & Miljöservice

Vi är en företagsgrupp bestående av 8 företag som har varit verksam sedan 1989 och finns idag representerade på 11 orter i Sverige.

Vi har en gemensam affärsidé vilken är att hantera damm, rök, spill och med detta vinna underhållskostnader, tillgänglighet, arbetsmiljö (med mätbarhet), energiförbrukning mm. 

Vi utför allt från små serviceuppdrag till tämligen stora damm o spill projekt.
 
Gruppen är sammanlänkad och knutna till varandra i ett formellt samarbetsavtal som reglerar, likriktar och styr vårt arbetssätt. 

Har du frågor och vill veta mer? Kontakta oss!


ÖSTERSUND
JBM AB

Hagvägen 18 
831 48 Östersund 

Telefon: 072-2237666
E-mail: Jon.wallen@vbm-ab.se
               Info@vbm-ab.se

Ledning

Filialansvarig: Jon Wallén
​​​​​​​Telefon:
072-2237666
E-mail: ​​​​​​​Jon.wallen@vbm-ab.se
VD/Ägare: Petter Fahlgren
Telefon:
070-3029799
E-mail: ​​​​​​​Petter.fahlgren@vbm-ab.se
Ägare: Niklas Andersson
Telefon:
070-3553449
E-mail: ​​​​​​​Niklas.andersson@vbm-ab.se