VERKTYG & HJÄLPMEDEL

Spar CRIC G

Underhållsverktyg för utbyte av rullar på bandtransportörer SPARCRIC G är ett patenterat och innovativt bandlyftningssystem som är utformat för att underlätta rull-byten på bandtransportörer. SPARCRIC G blåser du upp med en enkel pneumatisk pump med lågt tryck. SPARCRIC G är optimal för klassiska 3-rullars ställ. Finns på begäran för andra typer av rullställ.

Tillsynsverktyg

Tillsynsverktyg för dina skrapor för att ej skada hårdmetall och andra komponenter på skrapan.