Välkommen till Alingsås

Bandtransport & Miljöservice

Vi är en företagsgrupp bestående av 8 företag som har varit verksam sedan 1989 och finns idag representerade på 11 orter i Sverige.

Vi har en gemensam affärsidé vilken är att hantera damm, rök, spill och med detta vinna underhållskostnader, tillgänglighet, arbetsmiljö (med mätbarhet), energiförbrukning mm. 

Vi utför allt från små serviceuppdrag till tämligen stora damm o spill projekt.
 
Gruppen är sammanlänkad och knutna till varandra i ett formellt samarbetsavtal som reglerar, likriktar och styr vårt arbetssätt. 
Alingsås bandtransport och miljöservice Ab är verksamma från Karlstad i norr, Jönköping i öst.
Göteborg i väst samt Malmö i söder.

Historia
ABM startade under 2007 med under syskonföretaget Luleå bandtransport och miljöservice AB för att
2 år senare 2009, bygga egna lokaler och flytta in i den samma. I samband med detta startades ABM upp och drevs då i egen regi.
Markus som idag är VD började på företaget 2014 och han tog över 2020.
I samband med detta flyttade ABM till Brämhult utanför Borås där verksamheten ligger idag.

Affärsfokus
ABM är specialiserade inom tre affärsområden:

1. Bandtransportsystem
2. Processventilation
3. Industridammsugare

Dessa tre affärsben är grundstenarna för vår expertis och våra framstående lösningar.

Hållbar Affärsutveckling
Vi förstår vikten av förberedande underhåll för att säkerställa hög tillgänglighet och minska underhållskostnader. Med en gemensam affärsidé inom XBM-gruppen fokuserar vi på att hantera damm, rök, spill och därigenom skapa vinster genom optimerat underhåll, förbättrad tillgänglighet, säker arbetsmiljö med mätbara resultat samt minskad energiförbrukning.

Skräddarsydda Lösningar
Från små serviceuppdrag till omfattande damm- och spillprojekt erbjuder ABM skräddarsydda lösningar för att möta era specifika behov. Vi ser varje projekt som en möjlighet att maximera er verkningsgrad och skapa långsiktiga framgångar för er verksamhet.

Serviceavtal och Partnerskap
Utöver installationer erbjuder ABM långsiktiga serviceavtal för att säkerställa hög drifttillgänglighet och långsiktiga investeringar. Vi är inte bara leverantörer, utan din partner för hållbar affärsutveckling.Har du frågor och vill veta mer? Kontakta oss!


ALINGSÅS / BORÅS
Vävlagargatan 4M & L
507 30 Brämhult

VD: Markus Thulin 
Telefon: 070-3434229
E-mail
: markus.thulin@albm.se
Säljare: Roger Ohlson
Telefon: 070-6044924
E-mail: Roger.ohlson@albm.se
Telefon: 0322- 63 60 50
E-mail: info@albm.se

Ledning

Markus Thulin, VD och Ägare
Telefon:
070-3434229
E-mail: Markus.thulin@albm.se
Telefon: 0322- 63 60 50
E-mail: info@albm.se