SLITAGEBELÄGGNING

Slitskyddsbeläggning


Loctite PC 7218 Slitskyddsbeläggning

LOCTITE® PC 7218 är en 2-komponents grå, keramikfylld, spackelbar epoxybaserad ytbeläggning utvecklad för att skydda delar från slitage av grova partiklar eller erosion på metaller (med eller utan kemisk attack). Den är utvecklad för delar såsom cykloner/separatorhus, dammsamlare/utsugningsanläggningar, pumpfoder/pumphjul, fläktblad och hus, glidbanor/trattar samt krökar/övergångar.

Loctite PC 7255 GN Slitskyddsbeläggning

LOCTITE® PC 7255 är en 2-komponents, grå/grön keramikfylld, epoxyytbeläggning som är ultrajämn och sprutbar. Den skapar en offerbeläggning med hög glans och låg friktion som skyddar mot slitage med fina partiklar vid arbetstemperaturer från -30 till +95 °C. Den fungerar också bra som täckskikt över LOCTITE nötningsskydd för applikationer som kräver återuppbyggnad av ytan och varaktigt skydd.

Loctite PC 6261 Halkskyddsfärg "Lätt"

LOCTITE® PC 6261 är en enkomponents epoxybeläggning för golv och gångytor som härdar vid rumstemperatur och som är utformad för applicering i områden med tung gångtrafik eller lätt rullande trafik under normala torra arbetstemperaturer på -29 °C till +60 °C (-20 °F till +140 °F). Den används för betong- och stålramper, gångvägar, omklädningsrum, lastkajer, marina tillämpningar, maskinrum, monteringsområden och trappor.

Loctite PC 6315 Halkskyddsfärg "Tung"

LOCTITE® PC 6315 är en 2-komponents lösningsmedelsfri epoxy som skapar en extremt hållbar halkfri beläggning som tål tung fordonstrafik på betong, trä och metallytor i luktkänsliga områden, vid normala torra arbetstemperaturer på -29 °C till +60 °C (-20 °F till +140 °F). Typiska användningsområden är bland annat slitstark halkfri ytbehandling där ett lösningsmedelsfritt material krävs.

Loctite PC 7117 Slitskyddsbeläggning

LOCTITE® PC 7117 är en tvåkomponents keramfylld, penselbar epoxybaserad ytbeläggning utvecklad för att skydda delar från slitage av fina partiklar eller erosion på metaller (med eller utan kemisk attack). Produkten är utvecklad för delar såsom pumphjul, spjällventiler, pumphus och fodring av tankar. Erbjuder lång brukstid med torra ytor på 3,5 timmar och lämnar en högglansig beläggning med låg friktion​​​​​​​

Loctite PC 7257 Snabbhärdande bruk

LOCTITE® PC 7257 är ett unikt 2-komponents, snabbhärdande system för reparation och vibrationsisolering av betong. Hög prestanda, magnesiumfosfatbaserat, härdar snabbare än betong och binder till ny och gammal betong samt till de flesta andra konstruktionsmaterial, inklusive trä och stål. Eftersom inget vatten behöver tillsättas kan reparationssystemet användas vid i princip alla temperaturer.

Loctite PC 7352 Gummireparations pasta

LOCTITE® PC 7352 formbar reparationsmassa som är polyureabaserad. Den är spacklingsbar, förpackad i en 400 ml 2:1 tub och speciellt utformad för gummireparationer. Tack vare dess tixotropiska egenskaper och gummiliknande hårdhet fungerar det perfekt för vertikala reparationer och är enkel att applicera med en manuell pistol. Typiska applikationer är bland annat reparation eller ombyggnad av foderrör i kvarnar, pumpar, matarskålar, trattar, rännor, glas- och stenbearbetningsindustrin och flexibla skyddsbeläggningar i allmänhet.

Teknisk Plast


Matrox Blå

MATROX BLÅ är en polymer teknisk plast som löser friktion och slitageproblem. Den karaktäriseras av exceptionellt låg friktion, enastående slitstyrka, hög slagstyrka, utmärkt kemikaliebeständighet och överlägsen prestanda vid krävande applikationer.
Finns i ATEX utförande

Robalon RM

ROBALON®-RM är en specialutvecklad ROBALONkvalitet som består av en specificerad blandning av ROBALON®-S och noggrant, kontrollerat och renat återvunnet processmaterial av samma höga kvalitet.
Robalon-RM är ett suveränt glid- och slitmaterial med mycket hög slitstyrka och låg friktion. Det är baserat på ultrahögmolekylär polyeten med extremt hög molekylvikt, förnätat och med smörjande tillsatser. Robalon-RM tillverkas av ett väl kontrollerat industrispill vilket ger stöd åt hållbarhetsarbetet

Oilon

Oilon är ett unikt plastmaterial baserat på gjutpolyamid med mikroskopiskt finfördelade oljedroppar i hela materialstrukturen. Den specialformulerade oljan utgör en integrerad del av materialstrukturen. Den torkar eller läcker inte ut och smörjverkan finns alltså kvar i ytan även efter bearbetning eller slitage.
Oilon har en enastående slitstyrka och mycket låg friktion. Detta kombinerat med goda
hållfasthetsegenskaper gör materialet idealiskt för mekaniska detaljer

Slitageplattor

Slitageplatta CERAFLEX

Ceraflex slitageplatta är en variant av keramisk gummiliner med 100% exponering av det keramiska området. Ceraflex slitageplatta har följande nyckelegenskaper, slät glidyta, nötningsbeständighet, slagdämpning samt montagevänlig.

Slitageplatta Polycer

Polycer är en slitageplatta med cylindriska keramiska stavar in- vulkaniserade i en motståndskraftig gummimassa. Stavarna har en diameter och längd på 20 mm. De extremt hårda keramiska elementen ger en oöverträffad slitstyrka samtidigt som de elastiska egenskaperna i gummit effektivt dämpar stötar.

Slitageplatta CERALOCK

Ceralock är designad för tuffa applikationer med mycket högt materalflöde i kombination med abrasivt material.
​​​​​​​Den innovativa gummidesignen fungerar som en stötdämpare, medan de keramiska plattorna med storleken 40x40x25mm kan motstå slitaget.