Välkommen till GBM

Gävle Bandtransport & Miljöservice

Din strategiska partner för innovativa och hållbara lösningar inom industriell service. Vi täcker hela Sverige och sträcker oss från Söderhamn i norr till Enköping i söder, Gävle i öster, Örebro i väster samt inkluderar även Dalarna genom vårt nära samarbete inom XBM-gruppen.

GBM är stolt medlem i XBM-gruppen, en sammanslutning av nio företag som agerar som en kraftfull enad front för att leverera expertis och resurser över hela landet. Detta samarbete ger oss styrkan att lösa era specifika utmaningar och erbjuda högkvalitativa industriella lösningar.

Historia
GBM har en gedigen historia i Gävle, där vi etablerades redan år 2005 som en del av SBM (Sundsvalls bandtransport & miljöservice). Sedan 2012 verkar vi som ett självständgt företag under namnet GBM.

Affärsfokus
GBM är specialiserade inom tre affärsområden:

1. Bandtransportsystem
2. Processventilation
3. Industridammsugare

Dessa tre affärsben är grundstenarna för vår expertis och våra framstående lösningar.

Hållbar Affärsutveckling
Vi förstår vikten av förberedande underhåll för att säkerställa hög tillgänglighet och minska underhållskostnader. Med en gemensam affärsidé inom XBM-gruppen fokuserar vi på att hantera damm, rök, spill och därigenom skapa vinster genom optimerat underhåll, förbättrad tillgänglighet, säker arbetsmiljö med mätbara resultat samt minskad energiförbrukning.

Skräddarsydda Lösningar
Från små serviceuppdrag till omfattande damm- och spillprojekt erbjuder GBM skräddarsydda lösningar för att möta era specifika behov. Vi ser varje projekt som en möjlighet att maximera er verkningsgrad och skapa långsiktiga framgångar för er verksamhet.

Serviceavtal och Partnerskap
Utöver installationer erbjuder GBM långsiktiga serviceavtal för att säkerställa hög drifttillgänglighet och långsiktiga investeringar. Vi är inte bara leverantörer, utan din partner för hållbar affärsutveckling.

Kontakta Oss för Framtidens Framsteg
Vill du diskutera hur GBM kan optimera din industriella effektivitet och hållbarhet? Kontakta oss direkt!

Har du frågor och vill veta mer? Kontakta oss!


GÄVLE 
Robert Carricksväg 5B
818 31 Valbo 

Telefon: 026-325 00 
E-mail:  info@gbm-ab.se

Ledning

VD/Ägare: Stefan Nilsson Nenzén
Telefon
: 070-29 80 094
E-mail: Stefan@gbm-ab.se
Platschef/Ägare: Leif Carlsson
Telefon
: 070-60 44 797
E-mail: Leif@gbm-ab.se
Kontor
Telefon: 026-32 500
E-mail: info@gbm-ab.se