MONTAGE

För att ett system eller enskild produkt ska uppfylla utlovade funktioner krävs ett rätt utfört montage vilket också är grundläggande för produktens funktion. Med erfarenhet ökar dessutom säkerheten och tillförlitligheten när det gäller livslängd och prestanda.

Vi har utbildning, erfarenhet och kännedom om våra produkter. Vi strävar efter att utföra riktiga och korrekta montage som ska säkerställa ett bra resultat.

Våra montage säkerställs med hjälp av en kvalitetsplan och ett överlämnande dokument.