BESIKTNINGAR

Vi utför besiktningar/utredningar/analyser som är kopplade till våra 3 affärsområden d v s bandtransportsystem, industridammsugare och processventilation.

Exempel på besiktningsåtaganden:
 • Periodiska tillståndsbesiktningar av bandtransportörer, industridammsugare och processventilationsutrustning i underhållssyfte
 • Säkerhetsbesiktningar (riskanalys) av bandtransportörer, (ingreppsskydd, roterande delar, nödstopp mm.)
 • Besiktning av rörsystem med hänsyn till skick, funktion och statisk elektricitet.
 • Inmätningsbesiktning av bandtransportörer
 • Besiktning av anläggningar inför investeringsbeslut
 • Besiktning av filteranläggningar, läckagekontroll, utsläpp, skick och funktion.
 • Haveriutredningar/Analysrapporter
 • Flödes och kapacitetsmätningar av ventilation och industridammsugare
 • Vibrationsmätning av lager
 • Damm och spillutredningar (se damm o spillmätning)
 • Eget kontrollprogram för livsmedelsindustrin