VATTENDIMMA

DUSTEX

Med vattenspraysystem, vattendispersion, högtryckssystem och mobila dammkontroller är VSR Industrietechnik GmbH det första företaget som erbjuder hela utbudet av dammbindning med hjälp av vatten. Syftet med dessa system är att skydda miljön från skadliga komponenter såsom damm, lukt, virus och bakterier.

DUSTEX Fog Blower

DUSTEX Fog Blower är en mobil vattendimmsanorning som med fördel kan  användas i slutna och halvöppna hallar eller utomhus. I slutna, halvöppna eller utomhus. Den används där stora stoftutsläpp förekommer och dammet måste bekämpas effektivt.