Stationär filteranläggning

Dammuppsamlare och filtreringssystem för avlägsnande och filtrering av damm, brännbart damm, rök, oljedimma och avfallshantering är avgörande för att säkerställa en sund arbetsmiljö.
Våra lösningar är designade för att leverera ren luft och därigenom förbättra arbetsförhållandena avsevärt.
Genom att effektivt hantera damm och andra partiklar bidrar systemen till att minska miljöpåverkan och öka produktionshastigheten. Dessutom är de utformade i enlighet med de strängaste lagkraven, inklusive ATEX/NFPA-regler, vilket ger användarna förtroende för deras säkerhet och överensstämmelse med gällande bestämmelser."


Stationär filteranläggning

Service, nyinstallation, översyn eller reservdelar?
Vi utför service och tillsyner på samtliga fabrikat i branchen.
Ring eller maila oss för kontakt.

Vad behöver du hjälp med?