SERVICE & UNDERHÅLL

Inget material är beständigt över oändlig tid vilket innebär att slitage förkommer på alla produkter i större eller mindre utsträckning. Vi vill därför rekommendera regelbunden service och underhåll på våra produkter. Med hänsyn till driftförhållanden och material kan vi skräddarsy ert underhåll alltifrån tillsyn till ett fullserviceavtal med optimal trygghet. Service och underhåll är viktig för att försäkra sig om att anläggningens goda funktion och värde bevaras så länge som möjligt, och för att undvika oväntade driftsstörningar alternativt dyra reparationer som är orsakade av bristande underhåll. Serviceintervallerna anpassas efter anläggningens driftsätt och kundens intention. Vi erbjuder service på alla typer av anläggningar inom bandtransportsystem, processventilation och industridammsugare med tillbehör, oavsett fabrikat. 

Vi tillhandahåller reservdelar till de flesta på marknaden förekommande fabrikat.
Servicen sker enligt vår servicemanual och dokumenteras i ett serviceprotokoll som överlämnas efter genomförd service. Protokollet ger svar på anläggningens status samt förslag på eventuella reparationer/förbättringar utöver grundservicen.

Serviceavtal ger
 • Högsta möjliga prestanda kopplat till en säker drift med minimala stilleståndstider.
 • Sänkt energiförbrukning 
 • Din anläggning en betydligt längre livslängd, vilket även bidrar till att utrustningens värde bevaras.
 • Optimering av funktioner och möjlighet att få de olika delarna i din anläggning att samverka bättre med syfte att höja verkningsgraden. 
 • Prioriterad hjälp vid akuta problem och ”rätta” reservdelarna utan dröjsmål.
 • Att anläggningens säkerhetsfunktioner bibehålls
 • Att underhållsinsatser, underhållskostnader och driftkostnader kan planeras, samtidigt som du kontinuerligt får kunskap om anläggningens ”hälsa”.
 • Grundavtal till fast pris, reparationer, modifieringar, reservdelar eller arbeten utöver specificerad omfattning, erbjuds med rapporten som underlag, till fast eller löpande pris.
Option:
 • Driftansvar med tillgänglighetsvärde (ex 85 %)
 • Tillgänglighet 24 timmar/dygn
 • Kundanpassning