INGREPPSSKYDD

Ingreppsskydd överpartsrullar Spar 1A

Ingreppsskydd SPAR 1 A för rullställ är ett skydd för att förhindra risken för personskador runt bandtransportörer, dvs förhindra att person eller kroppsdel fastnar mellan band och rullar/rullställ.
Inskränker ej på inspektioner eller underhållsåtgärder, inga skydd eller galler behöver bortmonteras.

Ingreppsskydd överpartsrullställ Spar 1 Clip A

Ingreppsskydd Spar CLIP A är ett ingreppsskydd komplett med rullställ och rullar. Ger ett nödvändigt skydd för att förhindra risken för personskador runt bandtransportörer, dvs förhindra att person eller kroppsdel fastnar mellan band och rullar/rullställ. Inskränker ej på inspektioner eller underhållsåtgärder, Inskränker ej på inspektioner eller underhållsåtgärder, inga skydd eller galler behöver bortmonteras.

Ingreppsskydd överpartsrullar Spar 1 EX / R1 EX

Ingreppsskydd SPAR 1 EX / R1 EX för rullställ är ett skydd för att förhindra risken för personskador runt bandtransportörer, dvs förhindra att person eller kroppsdel fastnar mellan band och rullar/rullställ.
Inskränker ej på inspektioner eller underhållsåtgärder, inga skydd eller galler behöver bortmonteras.

Ingreppsskydd Returpartsrullar Spar 1 Return

Ingreppsskydd Spar 1 EX och RI EX för rullställ, är ett skydd för att förhindra risken för person skador runt bandtransportörer, dvs förhindra att person eller kroppsdel fastnar mellan band och rullar/rullställ.
Inskränker ej på inspektioner eller underhållsåtgärder, inga skydd eller galler behöver bortmonteras.

Ingreppsskydd Drivtrummor Spar 2 A

SPAR 2 A ger ökad personsäkerhet (ingreppsskydd) och förebygger allvarliga olyckor vid bandtransportörens drivtrumma. 
SPAR 2 inskränker ej på inspektioner eller underhållsåtgärder, inga skydd eller galler behöver bortmonteras.

Ingreppsskydd Bryt / Spänn rullar Spar 2 IPE

SPAR 2 IPE ger ökad personsäkerhet (ingreppsskydd) och förebygger allvarliga olyckor vid bandtransportörens bryt och spänntrummor.
SPAR 2-IPE inskränker ej på inspektioner eller underhållsåtgärder, inga skydd eller galler behöver bortmonteras.

Ingreppsskydd Vändtrumma Spar 4 A

Rock deflector SPAR 4 A är 3 funktioner i en produkt, en kombination av skydd för person, för band och för trumma. Den ger ökad personsäkerhet (ingreppsskydd) vid underhålls arbete runt vändtrumman samtidigt som den skyddar band och trumma.
​​​​​​​SPAR 4 A inskränker ej på inspektioner eller underhållsåtgärder, inga skydd eller galler behöver bortmonteras.

Ingreppsskydd MS Spar

MS Spar ger ökad personsäkerhet (ingresskydd) och förebygger allvarliga olyckor.
MS Spar för djup trågat rullställ
MS SPAR inskränker ej på inspektioner eller underhållsåtgärder, inga skydd eller galler behöver bortmonteras.