KONTINUERLIG BANDÖVERVAKNING

HOSCH iris DETECT

​​​​​​​Ökad tillgänglighet för transportbandssystem och driftsäkerhet genom e-postaviseringar vid fel och upptäckt av bandskador.

HOSCH iris DISCOVER

Ökad tillgänglighet för transportbandssystem Individuellt konfigurerat tidig varningssystem. Hjälper till att förhindra skador på bältet och stillestånd. Den tillförlitliga datasituationen gör det möjligt att utveckla ytterligare digital potential.