Vibrationsspänning

VSR är ofta en förkortning för Vibratory Stress Relief och är en metod som används av metallindustrin för att förbättra dimensionsstabilitet och mekanisk integritet av gjutgods, smide och svetsade komponenter, främst för två kategorier av dessa metallarbetsstycken:
- Precisionskomponenter, som är maskinbearbetade eller anpassade till snäva dimensions eller geometriska toleranser. Som exempel kan nämnas verktygsmaskiner baser eller kolumner, komponenter av pappersbruk, gruvutrustning, eller andra stora maskiner, och centrifug rotorer.