BANDVÄNDARE

Bandvändare SPAR 3 A

SPAR-3 är ett effektfullt bandvändar system, som förhindrar igensättning på returrullar och ansamling av smuts och spill under bandtransportörer vilket även förlänger utrustningens livslängd. Det kan installeras på nästan alla typer av bandtransportörer, 40 meter eller längre, utan behov av speciella ombyggnader eller ändringar.