FÖRAVSKILJARE

En föravskiljare kan användas vid alla typer av material för att skona era filter vid hög belastning Om ni ofta behöver tömma er huvudavskiljere eller om du har långa transportsträckor på ditt system så hjälåer detta till att hålla vakuumet öslippa tömma huvudavskiljaren ofta,  om du har långa transportsträckor för materialet för att behålla vakuumet hela vägen till sugenhet. Fungerar också utmärkt för materialsortering,