DAMM & SPILLMÄTNING

Eftersom vår affärsidé är damm och spill bekämpning hos våra kunder som finns inom bas, tillverknings, livsmedel och verkstadsindustrin och vi helst vill arbeta med mätbara mål och resultat har vi också metoder för damm och spillmätning.

Vår metod för mätning av spill runt bandtransportörer ger bl a svar på hur mycket spill man har i kg, förluster i materialkostnad, kostnad för städning och sanering mm. ”På köpet” ger programmet värdefull basfakta runt den specifika transportören som ger ett bra underlag till optimering av underhållsinsatser.

Ett flertal större anläggningsägare har idag köpt vår utrustning och metod för att utföra egna mätningar i sin anläggning samt börjat införa detta som ett standardiserat arbetssätt.

I samband med våra spill och dammprojekt ingår oftast mätning av dammhalter i luften som en parameter eller målvärde. Vi utför dessa idag i samarbete med kund och samarbetspartners.