Pålastningszon

Pålastningen är vanligtvis den kritiska punkten på transportbanden där många typer av skador kan uppstå. Materialets fallhöjd, storlek, hastighet är faktorer som samverkar och orsakar skador på både transportband, bandtransportör och rullar.
Problem som praktiskt taget elimineras helt med pålitliga pålastningssystem.

Friflo - Pålastningsvagga

För pålastningar där rullställen belastas hårt med stort slitage på rullar och rullställ som följd. Ger en smidig och effektiv installation av lågfiktionsbalkar. Dess egenskaper ger möjlighet till en perfekt anpassad pålastning. Finns i standard mått eller anpassad enligt er anläggnings krav.

Spargamat

SPARGAMAT är en unik pålastning med dämpning i 3 steg vilket är mycket skonsamt mot bandet och ger en oöverträffad livslängd SPARGAMATS unika labyrinttätning ger även en absolut spillfri funktion.
Bandbredd 500mm - 1200mm Finns även i en ”Auto centrerings - modell” se Spar AC

Spar AC A

Den innovativa konstruktionen på Spar AC A ger oss en unik kombination av en helt damm och spillfri pålastning och samtidigt automatiskt centrera bandet (Bandstyrning). SPAR-AC kan användas som egen enhet eller som en del av SPARGAMAT AC.

Spargamat AC

SPARGAMAT AC är en pålastning monterad på stötdämpande block samt försedd med ett excellent Polyspar tätningssystem. Den eliminerar behovet av rullar/rullställ och traditionella tätningar och laststyrningar. SPARGAMAT AC verkar positivt för bandets livslängd.

Sparet EX

SPARET EX är en pålastningszon för nya eller existerande bandtransportörer. Överlägsna injusterings - möjligheter gör den mycket flexibel. Utan rörliga delar vilket ger en hög personsäkerhet.
​​​​​​​Bandbredd 500mm - 2000mm

Sparmat

SPARMAT är en unik pålastning med dämpning i 3 steg vilket är mycket skonsamt mot bandet och ger en oöverträffad livslängd Denna lösning absorberar effektivt kraftiga stötar som orsakas av material som landar på bandet vid lastning. SPARMAT består av POLYSPAR block sammanlänkade med kedjor vilket bildar ett överlägset alternativ till traditionella pålastningar.