Välkommen till XBM Bandtransport & Miljöservice

Vinn högre lönsamhet genom damm- & spillbekämpning

Vår affärsidé är damm och spill bekämpning hos våra kunder som finns inom bas, tillverknings, livsmedel och verkstadsindustrin. Vi kan hjälpa till med lösningar som säkerställer drift, produktkvalitet och arbetsmiljö. Vi kan leverera allt från utredning, problemlösning fram till en färdig dokumenterad anläggning. D v s ”En funktion”.

Har ni problem med kvartsdamm, trädamm, mjöldamm m.m?

Så skapar vi en Damm & Spillfri miljö

Välkommen till XBM Gruppen

Vi är en företagsgrupp bestående av 8 företag som har varit verksam sedan 1989 och finns idag representerade på 11 orter i Sverige 
Vi har en gemensam affärsidé vilken är att hantera damm, rök, spill och med detta vinna underhållskostnader, tillgänglighet, arbetsmiljö (med mätbarhet), energiförbrukning mm. 

Vi utför allt från små serviceuppdrag till tämligen stora damm o spill projekt 
 
Gruppen är sammanlänkad och knutna till varandra i ett formellt samarbetsavtal som reglerar, likriktar och styr vårt arbetssätt.